Na posledním víkendovém kurzu jsme hodně hovořili o emocích a já mám potřebu napsat vám o úžasné možnosti práce s emocemi, kterou nabízí čchi kung. Podle čínské medicíny uchováváme v nadledvinkách tak zvanou prenatální čchi. Je to čchi, kterou jsme dostali do výbavy od obou rodičů, je u každého z nás jedinečná a nedá se doplnit. Když se vyčerpá, tak člověk zemře.

Proto je důležité naučit se s ní neplýtvat. Fyzická práce a emoce jsou to, co nám tuto vzácnou energii vyčerpává. Dobře, řeknete si, fyzickou práci dokáži vědomě kontrolovat, ale co emoce? Jsou i pozitivní emoce škodlivé? Odpověď je ano, všechny extrémně prožité emoce nás vyčerpávají. V momentě, kdy pozitivní emoci prožíváme a ona nás pohltí, tak máme pocit, že nás nabíjí. Ona nás ale stejně jako i negativní emoce vykolejí, vyvede z rovnováhy a právě to vracení se do rovnováhy nás stojí drahocennou prenatální čchi.

Jak se naučím pracovat se svými emocemi? Neidentifikovat se s nimi je právě to, co nám umožňuje je kontrolovat. To se všechno snadno řekne, ale každý z nás zná ty situace, které ovládnou emoce a nepomůže ani počítání do deseti. K tomu, abych se neidentifikovala s emocemi, potřebuji vědět, kdo jsem. Qi Gong je možností, jak najít své pravé já, svůj střed, nebo to také můžeme nazvat klid v srdci, díky kterému jsme schopni pozorovat emoční dění „okolo“.
Život s emocemi přirovnávám ráda k chůzi na laně.

Běžný člověk, který nepraktikuje žádnou techniku na zklidnění mysli a uvolnění těla, prožívá obrovské výkyvy do stran (emoce), ze kterých není lehké vracet se do rovnováhy. Pokud si není jistý svého středu, výkyvy se dějí neustále, střídavě na jednu nebo druhou stranu. V podstatě je tento člověk neustále zaměstnán tím, že se snaží vrátit do středu. Stojí ho to hodně síly. Vzpřímený a v rovnováze setrvá jen krátký okamžik a tím mu uniká podstatné dění v jeho životě. Dokážete si tuto situaci představit? Vrhá se do každé emoce, jako by to byla ta poslední, opustí všechno, co se naučil a JE tou emocí na 100%. Posilňuje ji dál tím, že o ní mluví a hledá spolupachatele, kteří mu potvrdí její důležitost a pravdivost. Tomu říkám identifikovat se s emocí.

Když praktikuji čchi kung, kráčím po tom laně vědoma si svého středu, který je tak silný a je mi v něm tak dobře, že nepotřebuji skákat po hlavě za emocemi a ztotožňovat se s nimi. Tím, že je čchi kung meditací v pohybu, kde je zahrnuto i tělo, tak nejen že vím, kdo jsem, ale denně prožívám svoje čisté bytí skrze tělo.
Vím, kdo jsem a vím, že nejsem emoce. I nadále emoce prožívám, ale s odstupem, jako pozorovatel. Kráčím po laně, paže roztažené a chvějící se lehce do obou stran, ale já zůstávám v rovnováze. Takový způsob života je mnohem méně náročný.

Co se tedy děje s emocemi u člověka, který pravidelně praktikuje Qi Gong? Emoce jsou úzce spjaty s myšlenkami. Myšlenka je schopna emoci vyvolat, myšlenkami jsme schopni udržovat emoci při životě, dopovat ji. Není li myšlenka, není emoce. Ona tedy proběhnout může, ale dlouho se u nás nezdrží. A teď si představte že 90 % našich myšlenek se denně opakuje. To je odpověď na to, proč neustále prožíváme stejné emoce. Když praktikuji každodenní čchi kung, učím tělo být aktivní v absolutním uvolnění. Kromě toho učím mysl vystoupit z toho kolotoče myšlenek, na který jsme si zvykli. Tím beru emocím energii. Emoce při praxi přijdou a odejdou a já nic neřeším. Mysl bez myšlenek se napojuje na zdroj, což je láska. Proto nám je tak dobře, když dokážeme žít tady a teď a nic neřešit.