Když člověk cvičí Qi Gong denně, má to tu velkou výhodu, že vnímá jeho působení na mnoha různých úrovních.. Nejenom, že chrání tělo před nemocemi a degenerací a udržuje kompletní energetický systém těla v rovnováze – zvyšuje také veškeré duchovní schopnosti, protože zlepšuje postnatální schopnosti mozku a tím probouzí spojení lidského pozemského ducha s původním duchem vesmíru.

Každý člověk má v sobě po narození „vzácnou perlu“ původního vyššího vědomí – klenot plný nekonečné síly a moudrosti – ale jen málokdo má čas a chuť na přísnou duchovní disciplínu, se kterou je možné tento vhled a sílu tradičně probudit.

Qi Gong zde nabízí možný kompromis, který umožňuje pomalou a mnohem méně náročnou cestu k tomuto cíli a umožňuje praktikujícímu, aby si i nadále užíval pozemského způsobu života.
Možná nás Qi Gong nepřivede až k duchovnímu osvícení, ale v každém případě nás přivede na této cestě o velký kus dopředu.

Kromě toho neposilňuje Qi Gong jen energii, kterou potřebujeme, abychom byli zdraví, žili dlouho, byli produktivní a mohli se bavit, ale zároveň také poskytuje energii pro duchovní rozvoj.
Energie je palivem jak pro tělo, tak i pro ducha.

Nejdříve se zaměříme na to, jak Qi Gong zlepšuje funkce mozku. Mozek je protkán sítí z tisíců metrů těch nejjemnějších vlásečnic, ve kterých je krev pumpována a znovu odčerpána do milionů nervových buněk.

Chronický nedostatek kyslíku poškozuje ze všech tkání v těle nejvíce mozek a tento problém je především v zemích západního světa velmi rozšířen. Mozek spotřebuje normálně 25 % energie z látkové výměny v těle, která je závislá na dostatečném množství kyslíku v těle.

Když se tedy díky Qi Gongu zlepší dodávání kyslíku do krve a tkáně a zlepší se mikrocirkulace ve vlácečnicích v mozku a zlepší se nápadně funkce mozku.

Zkoumání na různých čínských univerzitách ukázala, že se paměť, schopnost učit se, soustředění a další základní funkce mozku radikálně zlepšili již u lidí, kteří praktikovali Qi Gong jen několik málo týdnů. Tento pozitivní efekt je samozřejmě při dlouhodobém praktikování ještě silnější. Potíže dětí s koncentrací, které se v Americe léčí amfetamíny, je možné pomocí Qi Gong- terapie snadno regulovat.

Když se autonomní nervový systém během praktikování Qi Gongu přepne do modusu parasympatikus, začne mozek produkovat a vylučovat čerstvé neurotransmitery , které jsou nutné pro normální funkce mozku a správnou vyváženost funkcí.

Když jsou ale funkce mozku, a tak je to u většiny lidí v dnešní době, neustále určovány aktivním modusem nervového systému – sympatikus, vypotřebuje mozek velmi brzy veškeré rezervy životně důležitých neurochemikálií , což vede k symptomům jako je neustálá únava, podrážděnost, ztráta paměti, zmatenost, deprese, nespavost a jiné poruchy funkcí mozku.

Mnoho lidí sáhne po drogách jako jsou amfetamíny a barbituráty, nebo stimulační prostředky jako jsou kofein a nikotin, a snaží se tak tuto poruchu v mozku neutralizovat.

Tyto metody pomohou však jen krátce a kromě toho vedou k závislostem a zhoršení situace, poněvadž správné vylučování neurotransmiterů je tak i nadále potlačováno.

Nejnovější výsledky zkoumání dokonce ukazují, že pravý důvod požívání drog jako je kokain, heroin, canabis není jejich opojné působení, ale tyto drogy jsou prostředkem, pomocí kterého je možné vyrovnávat vrozenou, nebo nabytou nerovnováhu neurotransmiterů v mozku.

Půl hodiny praxe Qi Gongu každé ráno a večer dodá mozku dostatek kyslíku, výživných látek a cerebrální energie, tak aby se doplnily zásoby potřebných neurochemikálií, které potřebuje mozek ke správnému fungování a veškeré tekutiny se znovu zharmonizovaly. Podpořit můžete tento efekt správnou vyváženou stravou.

Qi Gong podporuje mentální zdraví, mozkové funkce a duchovní bdělost ještě dalším způsobem a to tak, že vytahuje energii z pánevní oblasti skrze energetické kanály podél páteře nahoru do energetického centra v hlavě. I když člověk tento proces během praktikování nebere na vědomí a nijak ho nepodporuje, tak se prostě děje. Pokud je dodržováno správné držení těla, kontrola dechu a soustředěnost, tak je tato vnitřní alchymie aktivována. Jak už jsem zmínila, energie vystupuje z pánve do hlavy a proto je tak důležitá kontrola dechu, což je základ všech duchovních a mystických praktik. Ale i průměrný praktikující, který nemá až tak vysoké cíle, čerpá z této vnitřní alchymie a jeho energie v mozku se zvyšuje a zkvalitňuje. Jestli toho využije v denním životě, se rozhodne každý sám osobně.

Většina lidí začne praktikovat Chi Gong, protože chtějí zlepšit svůj zdravotní stav, mít víc vitality a prodloužit si život. Ale téměř každý, kdo v praxi pokračuje si všímá jeho duchovního účinku. Když se probudí latentní duchovní síly jako je intuice, vhled a záměr, začne se člověk o duchovní rozměr života zajímat a začne si ho více vážit. Kromě toho pochopí moc mysli nad hmotným světem a zároveň porozumí, že je mnoho fyzických onemocnění důsledkem negativního myšlení a škodlivého postoje k životu.

Toto pochopení pramení z osobního prožitku práce s vlastní energií. Že vás přivede tenis, fitness nebo běh k tomuto duchovnímu objevování je nepravděpodobné. Chi Gong dělá ale právě tohle, dokonce bez zvláštního snažení a to proto, že aktivuje vnitřní esenci, osobní energii a mysl a přivádí tak tělo, dech a mysl do harmonické spolupráce.